Pomost dla serca

Jeśli „korki” tworzą się w wielu naczyniach wieńcowych, czyli mięsień sercowy cały czas otrzymuje za mało krwi i jest narażony na poważną awarię, do akcji wkracza kardiochirurg. Jego zadaniem jest ominąć blokadę – czyli zwężenia lub zamknięcia naczyń – i zbudować pomost aortalno-wieńcowy, który będzie doprowadzał krew do komórek serca. Zabieg wykonuje się u osób z chorobą wieńcową, gdy inne metody poprawy ukrwienia nie zdadzą egzaminu. U pacjentów z zawałem zabieg jest wykonywany sporadycznie.

 

Sztuczne połączenie

Wszczepienie bajpasów (ang. bypasses) to bardzo poważna operacja. Wiąże się bowiem z zatrzymaniem akcji serca i podłączeniem do płucoserca. Dlatego jest zawsze poprzedzona wieloma badaniami kardiologicznymi (w tym oceną wydolności mięśnia sercowego). Lekarz nie podejmie decyzji o tej formie leczenia bez wyniku koronarografii, gdyż musi dokładnie zobaczyć jak mocno i na jakim odcinku zwężona jest tętnica i naczynia wieńcowe. Naczynia, z których powstają bajpasy to np. żyła odpiszczelowa pobierana z podudzia chorego, tętnica piersiowa wewnętrzna lub promieniowa z przedramienia. Zdarza się również wykorzystanie sztucznego naczynia.

 

Pomost to nie wszystko

Operacja pomostowania to nie koniec. Tutaj zaczyna się praca pacjenta, który musi nie tylko systematycznie i do końca życia przyjmować leki, ale również uważać na swoje zdrowie. Przede wszystkim obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu (również biernie) i dieta niskotłuszczowa. Szczególnie w krótkim czasie po operacji trzeba uważać by się nie przeciążyć – np. noszeniem ciężkiej teczki zawsze na jednym ramieniu, nie wykonywać gwałtownych ruchów w postaci zginania czy skręcania ciała. To oczywiście nie oznacza by nie podejmować aktywności fizycznej, a wręcz przeciwnie. . Dlatego po operacji konieczna jest rehabilitacja, a następnie zalecone przez kardiologa ćwiczenia oddechowe i pobudzające krążenie. Bajpasy, podobnie jak tętnice wieńcowe są narażone na miażdżycę, więc należy bardzo ściśle przestrzegać zasad zdrowego stylu życia oraz stosować leki zalecone przez lekarza.