Kampania edukacyjna „Gabinety Bliskie Sercu”

 

Zatrważająca prognoza na 2020 rok: na serce umrze ponad 200 tysięcy Polaków!

„Naszą misją jest profilaktyka i zwalczanie chorób serca i naczyń poprzez zaangażowanie w innowacyjne rozwiązania umożliwiające rozwój i edukację zarówno środowiska medycznego jak i społeczeństwa”. 

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Współcześnie choroba wieńcowa (CAD) jest uważana za najczęstszą przyczynę zgonów na świecie. Jej bezpośrednim następstwem jest zawał mięśnia sercowego. Według Dziennika w Polsce każdego dnia z powodu niewydolności serca umierają 164 osoby! Jest to poważny problem kliniczny, dlatego pojawia się konieczność wdrożenia działań profilaktycznych – Narodowego Programu Prewencji i Leczenia.

U pacjentów po przebytym zawale serca wzrasta ryzyko wystąpienia chorób wieńcowych, co w rezultacie może doprowadzić do udaru, a nawet śmierci. Aby zminimalizować ryzyko powtórnego incydentu kardiologicznego, bardzo ważne jest rozpoczęcie właściwej profilaktyki chorób wieńcowych.

W tym celu G-Pharma Consulting, we współpracy z PTK, uruchomiła Kampanię edukacyjną „Gabinety Bliskie Sercu”. Projekt zostanie zrealizowany pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kardiologii, przy wsparciu i zaangażowaniu jego lokalnych oddziałów.

 

Kampania, która chwyta za serce!

„Podczas 12 lat działalności sukcesywnie zdobywaliśmy kolejne stopnie wtajemniczenia w promocję dla środowisk medycznych. Nasze działania zawsze są wynikiem dogłębnej analizy potrzeb Klienta”.

G-Pharma Consulting

Ogólnopolska Kampania „Gabinety Bliskie Sercu” to druga edycja programu o charakterze edukacyjnym. Realizacja projektu profilaktyki jest możliwa dzięki zaangażowaniu sponsorów. Celem Kampanii jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie prewencji wtórnej po zawale oraz chorób wieńcowych. W trakcie trwania pierwszej edycji Kampanii do gabinetów trafiło kilka tysięcy pacjentów kardiologicznych po zawale. Projekt został przeprowadzony we współpracy z 14 pielęgniarkami kardiologicznymi w 14 polskich miastach. Kampania „Gabinety Bliskie Sercu” spotkała się z dużym odzewem zarówno ze strony pacjentów, jak i środowiska medycznego.

Na przełomie 2017 i 2018 roku ruszy kolejna edycja „Gabinetów Bliskich Sercu”. Projekt skoncentrowany będzie na promowaniu profilaktyki kardiologicznej oraz aktywnego powrotu do zdrowia osób po zawale.

„Gabinety Bliskie Sercu” są skierowane zarówno do pacjentów po incydentach kardiologicznych, jak też ich rodzin. Dzięki Kampanii osoby zainteresowane tematem uzyskają informacje na temat profilaktyki przeciwzawałowej, dietetyki oraz fizjoterapii, a także tego, jak wygląda leczenie farmakologiczne i niefarmakologiczne chorób wieńcowych.

 

CARDIO TEAM czyli co po zawale?

 Celem projektu jest powołanie 12 referencyjnych „Gabinetów Bliskich Sercu” na terenie Polski, w których odbywać się będzie edukacja z zakresu profilaktyki i postępowania po wystąpieniu zawału, diety dostosowanej do potrzeb pacjenta kardiologicznego oraz aktywności przywracającej sprawność ruchową i oddechową po przebytych chorobach wieńcowych. W odpowiedzi na duże zainteresowanie Kampanią „Gabinety Bliskie Sercu” w poprzednim roku działania zostały poszerzone o specjalistyczne konsultacje z dziedziny dietetyki i fizjoterapii.

W drugiej edycji projektu profilaktyki pojawi się tzw. CARDIO TEAM złożony z pielęgniarki kardiologicznej, dietetyka i fizjoterapeuty – dyżurujących w każdym z Gabinetów przez 4 godziny dziennie, 3 dni w tygodniu według określonego harmonogramu.

Co to oznacza dla pacjentów? Przede wszystkim większą dostępność wykwalifikowanego personelu medycznego w Gabinetach Kampanii, z którym pacjenci będą mogli przedyskutować swoje wątpliwości dotyczące tego, w jaki sposób zapobiegać kolejnym incydentom kardiologicznym w przyszłości i jak powinno wyglądać ich życie po zawale, a także jak profilaktycznie zapobiegać chorobom wieńcowym.

 

„W praktyce odbywać się to będzie w następujący sposób: współpracujące z nami oddziały kliniczne i poradnie kardiologiczne udostępnią nam gabinet, w którym pielęgniarka będzie przyjmować pacjentów z chorobami serca, po przebytym udarze mózgu czy zawale mięśnia sercowego, ale także pacjentów chcących zgłębić swoją wiedzę w tym temacie. Aby skorzystać z darmowej konsultacji wystarczy zarejestrować się w danym ośrodku, za pomocą udostępnionego na stronie www Kampanii numeru telefonu. Podczas konsultacji pielęgniarka przeprowadzi z pacjentem szczegółowy wywiad lekarski, wyedukuje go z zakresu profilaktyki i odpowie na wszelkie pytania. Pacjenci dodatkowo otrzymają materiały edukacyjne. Pacjentów wymagających szczegółowej konsultacji z zakresu dietetyki lub fizjoterapii pielęgniarka skieruje na zajęcia warsztatowe w 6-osobowych grupach prowadzonych przez specjalistów.”

– odpowiada Marta Pelc, członek Zarządu G-Pharma Consulting, organizator Kampanii.

Największe znaczenie w powrocie do zdrowia pacjentów ma modyfikacja dotychczasowego stylu życia i profilaktyka chorób wieńcowych, tj. całkowitego zrezygnowania z używek, kontrola ciśnienia, poziomu cholesterolu, redukcja nadwagi i systematyczna aktywność fizyczna.

Obawiamy się nowotworów, śmierci spowodowanej tragicznym wypadkiem, a tymczasem największym zagrożeniem dla naszego zdrowia i życia są choroby wieńcowe.

 

G-Pharma Consulting już od 12 lat cieszy się zaufaniem swoich klientów. Przez ten czas współpracowała z większością firm branży medycznej i farmaceutycznej oraz ze wszystkimi Key Opinion Leaderami, wdrażając nowoczesne narzędzia komunikacji. Przeszkoliliśmy rocznie ponad 4000 farmaceutów i 15 000 lekarzy, przy czym zawsze wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, oferując nowoczesne rozwiązania i bardzo wysoki poziom merytoryczny. To dzięki Waszemu zaufaniu mogliśmy rozwijać się, poszerzając nasze kompetencje i zakres usług. Dziś jesteśmy wiodącym organizatorem oferującym obsługę merytoryczną na najwyższym poziomie.